Välkommen till Lärarutbildningsportalen!

 Har du frågor om VFU kan du kontakta någon av följande:

Malin Erdtman, VFU-koordinator
Grundlärarprogrammet Växjö
Förskollärarprogrammet heltid Växjö, samt deltid Kalmar och Växjö
Yrkeslärarprogrammet

0470-76 75 50
malin.erdtman@lnu.se

Annette Hinz, VFU-koordinator:
Ämneslärarprogrammet Växjö
0470-70 80 05
annette.hinz@lnu.se

Therese Emrin Feltenstedt, Utbildningssamordnare för VFU:
Förskollärarprogrammet heltid Kalmar
Grundlärarprogrammet Kalmar
Ämneslärarprogrammet Kalmar
Kompletterande Pedagogisk Utbildning
Yrkeslärarprogrammet
Utlands-VFU
0480-44 73 23
therese.emrinfeltenstedt@lnu.se