Partnerområde Värnamo kommun

Värnamo kommun har ca 33000 invånare men Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

I Värnamo kommun finns det 18 st grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 3 600 elever. Vi har ett gymnasium - Finnvedens Gymnasium med ca 1200 elever.
Vi har 36 stycken förskolor där 1500 barn går.

Länk till Värnamo kommuns grundskolor hemsidor
https://www.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg.html

Länk till Finnvedens gymnasium, Värnamo
http://www.figy.se

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Särskilda upplysningar

Värnamo kommuns hemsida
http://www.varnamo.se

Kontaktperson

Evelina Jahnsén

Skolwebb

https://www.varnamo.se/utbildning-och-barnomsorg.html

Skolenheter

Inriktningar

 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) OMVÅRDNAD (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (5 platser totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (6 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (6 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (3 platser totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (4 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (2 platser totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (3 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (6 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (3 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (5 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (4 platser totalt)
 • Svenska (S) (4 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (4 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (8 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)