Partnerområde Värnamo kommun

Länk till Värnamo kommuns grundskolor hemsidor
http://skola.edu.varnamo.se/grundskola

Länk till Finnvedens gymnasium, Värnamo
http://www.figy.se

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Särskilda upplysningar

Värnamo kommuns hemsida
http://www.varnamo.se

Kontaktperson

Evelina Jahnsén

Skolwebb

www.varnamo.se/utbildningbarnomsorg.4.491c4cf61e6c0df57fff2059.html

Skolenheter

Inriktningar

 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) OMVÅRDNAD (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (5 platser totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (6 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (6 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Biologi (S & G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (3 platser totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (4 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (2 platser totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (3 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (6 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (3 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (5 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (4 platser totalt)
 • Svenska (S) (4 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (4 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (8 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)