Partnerområde Vetlanda kommun

Vetlanda centralort ligger 8 mil norr om Växjö, men till kommungränsen är det bara ca 4 mil. Vi kan erbjuda VFU inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Våra verksamheter är organiserade i tre spår med var sin verksamhetschef förskola, grundskola och gymnasieskola.

Vetlanda kommun har 29 olika förskolor, 16 grundskolor varav tre 7-9-skolor (två i centralorten och en i Landsbro) samt en gymnasieskola. Gymnasieskolan erbjuder ett brett utbud av program.

Under dina olika VFU-perioder får du möjlighet att känna på hur det är att jobba på både små och stora skolor. Vi ser dig som lärarstudent som en resurs i skolans utvecklingsarbete.

Vi har ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete i alla våra verksamheter.

Som student erbjuds du ersättning för resor med buss om du får en placering utanför centralorten. Du får också gratis måltider under din VFU.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Helene Gustavsson

Skolwebb

www.vetlanda.se/sw105.asp

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (2 platser totalt)
 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) EL (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) ENERGI (2 platser totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (5 platser totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (5 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (4 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (6 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (T) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (4 platser totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (3 platser totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (3 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (2 platser totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (7 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Naturkunskap (G) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (2 platser totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (2 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (5 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)