Partnerområde Växjö Teleborg C

Partnerområdet består av Teleborg Centrum (TC) är en spännande livsmiljö med fritidsgård, skola och kommundelsbibliotek. TC rymmer flera olika skolverksamheter. Här finns grundskola åk 7-9, grundsärskola, sjukhusskola och en internationell klass för ungdommar som nyligen anlänt till Sverige.

Till skolan kommer elever från stadsdelarna Teleborg och Söder och från samhället Ingelstad med omgivande landsbygd.

Grundskolan ca 550 elever:
Skolan är indelad i fyra arbetslag med lärare som har olika ämneskompetenser. De har som uppdrag att skapa helheter för eleverna. Arbetslagen är självständiga, men mål och regler är gemensamma för hela skolan. Vi arbetar med två handledare för varje klass. Klasserna består av ca 26 elever, oftast något mindre. Lärarna har en adekvat utbildning och är välutbildade inom sina ämnenElevers språkval åk 6 är förlagd till TC. Personalen består av ca 90 personer inom skola och ca tio inom fritidsgård och bibliotek.

Grundsärskolan ca 20 elever:
Ett arbetslag med elever från åk 7-10.

Profiler:
Vi fokuserar på hälsa och kultur. Vi har en egen "gård" Knutsgård. Den består av ett boningshus och en ladugård. Den sistnämnda är inredd för att kunna användas av skoalns teatergrupper. Vi arbetar med hälsofrämjande undervisning, vilket bla innebär motion varje dag.

Verksamhetsområden

 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3

Särskilda upplysningar

Anders Elingfors är rektor på Teleborg Centrum, som är en är en 7-9-skola. Här finns också grundsärskola och mottagningsskola för nyanlända till Sverige. Han är tillsammans med Jan-Eije Hammaräng (e-post janeije@spray.se) samordnare för denna skola och hanterar ärenden som gäller studenter mot senare år.

Kontaktperson

Marie Karlsson

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (2 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (4 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • Biologi (S & G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (6 platser totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (2 platser totalt)
 • Historia (G) (5 platser totalt)
 • Historia (S) (9 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (4 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (7 platser totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (6 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (5 platser totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (6 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (6 platser totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (3 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)
 • Övriga inriktningar (för stud. antagna till programalternativet LLB60) (2 platser totalt)