Partnerområde Växjö Teleborg C

Partnerområdet består av Teleborg Centrum (TC) som består av fritidsgård, skola och kommundelsbibliotek.
TC rymmer flera olika skolverksamheter. Här finns grundskola åk 7-9 samt grundsärskola åk 7 - 9. Vi arbetar också med nyanlända elever som integreras direkt i vår klasser när de kommer till oss.
Vi har dessutom en IB-utbildning för år 7 - 9 på skolan. IB står för International Baccalaureate som är en internationell utbildning som finns över hela världen.

Grundskolan ca 450 elever och våra elever kommer från stadsdelen Teleborg och från samhället Ingelstad med omgivande landsbygd.
Skolan är indelad i tre arbetslag med lärare som har olika ämneskompetenser. De har som uppdrag att skapa helheter för eleverna. Arbetslagen är självständiga, men mål och regler är gemensamma för hela skolan. Vi arbetar med två handledare för varje klass. Klasserna består av ca 25 elever. Lärarna har en adekvat utbildning och är välutbildade inom sina ämnen
Språkval och hemkunskap för år 6 är förlagd till TC.
Personalen består av ca 50 personer inom skolan och ca tio inom fritidsgård och bibliotek.

Grundsärskolan har ca 30 elever och ett arbetslag med lärare och tre klasser.

Verksamhetsområden

 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3

Kontaktperson

Marie Karlsson

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (2 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (4 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (6 platser totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (2 platser totalt)
 • Historia (G) (5 platser totalt)
 • Historia (S) (9 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (4 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (7 platser totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (6 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (5 platser totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (6 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (6 platser totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (3 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)
 • Övriga inriktningar (för stud. antagna till programalternativet LLB60) (2 platser totalt)