Partnerområde Växjö kommun Centrum

Resultatenheten Centrum

Utbildningsförvaltningen i Växjö är indelad i olika områden/resultatenheter varav Centrum är ett.
Vi arbetar i en spännande och utmanande miljö där kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet är värdeord som skall genomsyra den pedagogiska verksamheten. Det pågår ett arbete där vi skapar en målgemenskap kring detta.

Flera enheter jobbar utifrån det vidgade textbegreppet, dvs att det finns flera sätt att uttrycka sig på, inte bara det muntliga och skriftliga.
Det pågår också utvecklingsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet kring språkutveckling-Sva!

Utvecklandet av pedagogiska miljöer och pedagogisk dokumentation är områden som vi prioriterar inom förskolan.

FÖRSKOLOR
Biskopshagens förskola
Förskolan Björken
Bokelunds förskola
Förskolan Bullerbyn
Förskolan Paletten
Förskolan Regnbågen
Förskolan Saga
Förskolan Sigfridshemmet
Spetsamossens förskola
Förskolan UlriksbergSKOLOR
Bäckaslövskolan (F-5)
Centrumskolan (F-6)
Elin Wägnerskolan (6-9)
Ringsbergskolan (F-9)
Ulriksbergskolan (F-5)

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Camilla Bengtsson

Skolwebb

www.vaxjo.se/Barn--Utbildning/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (3 platser totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (8 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (5 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (10 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (2 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (T) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (10 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (4 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (2 platser totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (3 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (4 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)