Partnerområde Växjö Montessoriförskolor

Växjö Intresseförening för Montessori är en ekonomisk förening.
Idag finns tre montessoriförskolor i Växjö:

Wälludden, Gösta Edströms Väg 10, 352 51 Växjö

Bokhultet, Kasernvägen 16, 352 36 Växjö (f d I 11-området)

Kronan, Honnörsgatan 21, 352 36 Växjö (f d I 11 - området)

Vårt arbetssätt baseras på montessoripedagogiken som mycket väl överensstämmer med LPFÖ 98/10. Beroende av barnets mognad och mottaglighet utformas förskolans miljö och aktiviteter. Pedagogens roll är att skapa en trygg och harmonisk atmosfär, leda barnet mot nya äventyr, observera utvecklingen och vara redo att utmana och bekräfta. I verksamheten är vi mycket måna om att barnen också stimuleras kulturellt och vi är ofta ute på studiebesök på muséer, teatrar och annat kul. På skolorna har vi "kulturrum" där barnen ibland spelar teater, tittar på film eller håller samlingar. Hos oss sjuder det alltid av liv och upptäckarlusta bland barnen. Välkommen till oss för en annorlunda upplevelse av barn, kultur och montessoripedagogik!

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6

Kontaktperson

Lisa Persson

Skolwebb

www.montessorivaxjo.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (10 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (10 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (10 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (1 plats totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)