Partnerområde Teknikum

Gymnasieskola i Växjö med ca 800 elever.
Program:
BF, EE (data, el, automation), VF (VVS), IM, VO, TE (information och medieteknik, design och produktutveckling, teknikvetenskap).
Vi deltar fortlöpande i ett antal internationella projekt bla, Comenius, med länder som Italien, Turkiet, Rumänien, Polen, Finland, Norge, England mfl. inom områden som "Hållbar Energi", "Arkitektur", "Vårdkunskap" mm.
Vi samarbetar nära med teknikföretag, Växjö kommun och Lnu.

Verksamhetsområden

 • G
 • G3
 • S

Kontaktperson

Anton Altgård

Skolwebb

www.vaxjo.se/teknikum

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) BARN/FRITID (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) OMVÅRDNAD (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (4 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (3 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (2 platser totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)