Partnerområde Teknikum

Gymnasieskola i Växjö med ca 800 elever.
Program:
BF, EE (data, el, automation), VF (VVS), IM, VO, TE (information och medieteknik, design och produktutveckling, teknikvetenskap).
Vi deltar fortlöpande i ett antal internationella projekt bla, Comenius, med länder som Italien, Turkiet, Rumänien, Polen, Finland, Norge, England mfl. inom områden som "Hållbar Energi", "Arkitektur", "Vårdkunskap" mm.
Vi samarbetar nära med teknikföretag, Växjö kommun och Lnu.

Kontaktperson

Anton Altgård

Skolwebb

www.vaxjo.se/teknikum

Skolenheter