Partnerområde Växjö kommun Centrum för vuxnas lärande

Vuxnas lärande är den kommunala delen av vuxenutbildningen i Växjö kommun. Vi finns mitt i stan, med ingång från Kungsgatan 9. Här finns klassrumsbaserad undervisning på sfi- ,grund- och gymnasienivå, och en öppen studiemiljö där studerande kan få hjälp och stöd av lärare.

Till vår skola söker du om du är intresserad av vuxnas lärande på olika nivåer och av olika undervisningssätt. Du möter både grupper och enskilda studerande i handledningssituationer. När du gör VFU har du mer än en handledare, och deltar både i sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildningen.

Verksamhetsområden

  • G
  • G3
  • S

Kontaktperson

Susanne Ekelius Nömtak

Skolwebb

www.vaxjo.se/vuxenutbildning

Skolenheter

Inriktningar

  • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
  • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
  • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
  • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
  • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)