Partnerområde Kronobergs skola i Växjö

Kronoberg Skola är friskola med årskurserna 6-9 belägen centralt på söder i Växjö.
Vi har 360 elever fördelat på 14 klasser. Förutom ca 25 lärare hittar ni skolledare, skolsköterska & kurator (deltid), vaktmästare och lokalvårdare hos oss. Skolläkare och skolpsykolog anlitas uppdragsvis på timbasis. Engagemang utmärker vår skola i alla led, det gäller såväl elever, vårdnadshavare och personal. Vi värderar ordning och reda högt och det tillsammans med en trygg skola skapar bra förutsättningar för våra elever att få med sig väldigt goda kunskaper när de lämnar grundskolan.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Åsa Hässlebro

Skolwebb

www.kronobergskola.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • 4-6 (4-6) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Biologi/Kemi (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)