Partnerområde Ronneby kommun

Partnerområdet består av olika arbetslag/lärarutbildare inom förskola och grundskola i Ronneby kommun. Det stora utvecklingsarbetet som vi jobbar med för tillfället pågår tillsammans med myndigheten för skolutveckling. Där har vi valt att utveckla följande tre områden: Betyg och bedömning, IUP och jämställdhet. Det sker kontinuerliga kompetensutvecklingsdagar där alla, både i förskola och grundskola, deltar tillsammans.
I vår skolplan prioriterar vi följande områden:
1. Friskvård, hälsa och miljöfrågor skall genomsyra förskolans och skolans arbete
2. Barnet/eleven skall sättas i centrum
3. Barn och elever skall tidigt uppnå social kompetens
4. Föräldramedverkan i förskola och skola skall öka
5. Arbetet med utvärdering och kvalitetssäkring skall utvecklas
6. Hög kompetens skall prägla alla nivåer i organisationen


Ronneby PO består av ett vidsträckt område som sträcker sig från Smålandsgränsen i norr och ända ut till havet i söder.

Vi ser kommunens delaktighet i lärarutbildningen som en viktig del i skolutvecklingen. Ni som studenter är vår framtid!
Välkommen att söka till Ronneby!

På vår hemsida www.ronneby.se kan du läsa mer om de skolor som ingår i vårt partnerområde.

Knut Hahnsskolan är belägen strax utanför Ronneby centrum. Den har ca 800 elever och samtliga teoretiska och yrkesinriktade program. Sedan 2004 är lokalerna totalrenoverade, vilket betyder att skolan har en trivsam arbetsmiljö med moderna utrymmen och många undervisningsmöjligheter. Klassrummen är utrustade med den senaste datatekniken och tillgången till datorer är stor. Bland de profileringar som görs, kan bl a nämnas internationaliseringen inom SP- och NV-programmet och utformningen av ett teknikcollege, inom ramen för FP- och IP-programmet.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Hanna Stegby Simander

Skolwebb

www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=3223

Skolenheter

Inriktningar

 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (5 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (2 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (5 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (1 plats totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Kemi (G) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (4 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska och engelska (T) (1 plats totalt)
 • Svenska och matematik (T) (2 platser totalt)