Partnerområde Växjö Islamiska Skola

EN SKOLA ÖPPEN FÖR ALLA
KVALITETS SVENSK UTBILDNING
ISLAMISKA TRADITIONER
KOMPETENTA LÄRARE

Kulturell mångfald och neutrala islamiska traditioner.

Att förstå sin religion och kultur ger stolthet och trygghet, som är nödvändigt för att eleverna skall vara öppna mot samhället samt överbrygga motsättningar mellan deras ursprungliga kultur och det svenska samhället.
Detta ger en stolthet och trygghet som kommer alla till godo. Utöver den obligatoriska grundskoleutbildningen ligger tyngdpunkten i skolan på:


Extra stöd i det svenska språket

Bevarandet av den muslimska identiteten

Integrering i det svenska samhället

Modersmålsträning.

Utöver den obligatoriska grundskoleutbildning, kommer tyngdpunkten att läggas på extra stöd i det svenska språket och de ämnena som behövs för vidare utbildning.

Bevara den muslimska identiteten. Integrera sig mjukt och friktionsfritt i det svenska samhället. Utveckla modersmåls läran.

Det är tänkt att personalen ska arbeta i lag. Mycket tid kommer att läggas ner på planering eftersom vi förväntar oss elever med olika förutsättningar. Förskolelärare och fritidspedagoger i samförstånd med grundskolelärare ansvarar för planeringen under uppseende av skolledningen. Barnen skall mötas på ett positivt sätt, och tas på allvar för att kompensera bristen på uppmärksamhet som många barn lider av, särskilt i stora barnfamiljer. Barnen skall vara synliga och alltid i centrum. Olika bakgrunder och kulturer kommer att vara berikande för hela skolan, inte minst när det gäller skolmat.

Förskolan: I förskolan lägger vi stor vikt vid språket. Vi arbetar efter ” Bornholmsmodellen” med språklig medvetenhet. Som komplement till det talade språket använder vi oss av mycket bilder och ordbilder. Vi jobbar med förberedande matematik och kreativ verksamhet. Vi arbetar även tematiskt tillsammans med lågstadiet.

Grundskola år 1-6: Vi lägger stor vikt vid att skapa en god gruppdynamik genom kompissamtal och olika samarbetsövningar. Språket är viktigt därför läser vi mycket böcker, dramatiserar och har muntliga redovisningar. Vi försöker att individualisera genom att ha olika grupper i svenska och engelska, fadderverksamhet med 1: orna, tema arbeten och rörelseaktivitet varje dag.

Fritidsverksamheten:
Trivsamma lokaler och lärorik miljö för olika åldrar.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • S
 • T

Kontaktperson

Nermin Taha

Skolenheter

Inriktningar

 • 4-6 (4-6) (5 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Engelska (1-6) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (5 platser totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska och engelska (T) (1 plats totalt)
 • Svenska och matematik (T) (2 platser totalt)