Partnerområde Föräldrakooperativet Eken Växjö

www.ekensforskola.se

Verksamhetsområden

  • F
  • F6

Kontaktperson

Ellen Karlsson

Skolenheter

Inriktningar

  • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (2 platser totalt)
  • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
  • Förskola 1-5 (F) (10 platser totalt)