Partnerområde Växjö Södra

I Teleborgs området F+T ingår följande enheter:

Förskolor:
Teleborg: Skeppet, Grimman, Ryttargården, Furutå, Torparskolan
Söder: Biskopshagen, Södergården, Regnbågen.
Ingelstad: Förskolan på Helenetorpsv samt Draken på Ingelstad skola

F-6 Skolor: Furutå, Ljungfälle, Torpar, Bäckaslöv, Nöbbele, Uråsa och Ingelstad.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • T

Särskilda upplysningar

Prioriterade mål för alla förskolor och skolor inom partnerområdet är språk, hälsa och jämställdhet. Alla enheter har arbetat med ett Jämställdhetsprojekt sedan 2007. Vi har ett matematiknätverk sedan några år tillbaka, och ht 2009 startade ett nätverk inom språkutveckling. Varje enhet har många aktiviteter inom området hälsa.

På varje skolenhets presentation kan du läsa mer om hur man profilerat sig och vilka utvecklingsprojekt, internationella samarbeten, mm som pågår.

Kontaktperson

Anna-Lena Larsson

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (6 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (8 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (5 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (30 platser totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (2 platser totalt)
 • Bild och musik som verktyg (T) (3 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (4 platser totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (3 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (10 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (16 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (25 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (7 platser totalt)
 • SO-ämnen (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (13 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (12 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (24 platser totalt)