Partnerområde Växjö Thorén Framtid

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Karin Söderqvist

Skolwebb

thorenframtid.se/har-finns-vi/vaxjo/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (4 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)