Partnerområde Kalmar kommun - Kalmarsund/Rockneby - skola

Kalmarsund/Rockneby består av Kalmarsundskolan Fkl -år 9, Rocknebyskolan F - år 6, Björkenässkolan fsk, Ögonstenen fsk

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Mikael Espelund

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (4 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (5 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (5 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (13 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (9 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • LGFOD (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)