Partnerområde Kalmar kommun - Funkabo

Funkabonätet består av:

Tre grundskolor, Funkaboskolan 1-9, Lindöskolan 1-6 och Djurängskolan 1-6.Ansvarig VFU-samordnare Mattias Boman.

Tre förskoleenheter med flera förskolor: Ansvarig VFU-samordnare Charlotte Larsson
Enheten Trollet: Trollet, Ringdansen, Funkabotorget och Lokomotivet. Enheten Trollets barn tillhör Funkabo skolområde.
Enheten Lindö: Lindö, Rödingen, Barnens gård och Getingen samt kväll- natt och helgomsorg Aftonstjärnan. Enheten Lindö tillhör Lindö skolområde.
Enheten Djurängen: Förskolan Ängen och from ht 19 Nybyggda Förskolan Skogsgläntan.
Enheten Vimpeltorpet: Förskolan Snurrom (Skvattramsvägen 17) Enheten Vimpeltorpets barn tillhör Funkabo skolområde.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • Spec
 • T

Kontaktperson

Charlotte Larsson

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (3 platser totalt)
 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (5 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (5 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (2 platser totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (5 platser totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (5 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)