Partnerområde Kalmar kommun - Vasa

Vasaskolområde består av Vasaskolan Fkl - 9, Svärdsliljan fsk, Kungsfågeln fsk, Bremerlyckans fsk, Topasen fsk, Stensberg fsk samt Särskolan

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Lars Johansson

Skolenheter

Inriktningar

 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (3 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (3 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (6 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (6 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (2 platser totalt)