Partnerområde Kalmar kommun - Södermöre kommundel

Södermöre kommundel består av Hagbyskolan F - 6, Halltorpsskolan F - 6, Pårydskolan F - 6, Tvärsskogsskolan F - 3, Södermöreskolan 7 - 9, Ljungbyholmsskolan F - 6.
Förskolorna i Södermöre.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Claes Lindmark

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (6 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (2 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (2 platser totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (2 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (4 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)