Partnerområde Kalmar - Högalids folkhögskola

Verksamhetsområden

 • G
 • Spec

Kontaktperson

Carl Sundbring

Skolwebb

www.hogalid.nu

Skolenheter

Inriktningar

 • (LASLY) Speciallärarprogrammet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (1 plats totalt)
 • (LASLY) Speciallärarprogrammet - Specialisering mot undervisning av elever med utvecklingsstörning (1 plats totalt)
 • (LASPY) Specialpedagogprogrammet - Inriktning Gymnasielärare (1 plats totalt)
 • (LASSY) Specialpedagogprogrammet - allmän inriktning (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)