Partnerområde Olofströms kommun

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Malin Gullberg

Skolenheter

Inriktningar

 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (10 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (2 platser totalt)
 • Franska (G) (2 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (10 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (1 plats totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (4 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (4 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (3 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Spanska (G) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (2 platser totalt)
 • Tyska (G) (2 platser totalt)