Partnerområde Kalmar - Fri Thorén Framtid

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Anders Carlsson

Skolwebb

thorenframtid.se/har-finns-vi/kalmar/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)