Partnerområde Växjö Norra

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Ulla Arnby

Inriktningar

 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (1 plats totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska och engelska (T) (1 plats totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)