Partnerområde Vaggeryd kommun

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Ann-Christin Nilsson

Skolenheter

 • Byarums förskola
 • Fenix Kunskapscentrum
 • Fågelfors skola 6-9
 • Fågelforsskolan F-5
 • Förskolan Bullerbyn
 • Förskolan Gullbäcken
 • Förskolan Nyckelpigan
 • Förskolan Slätten
 • Förskolan Tallbacken
 • Förskolan Växthuset
 • Götafors skola
 • Hjortsjöskolan 6-9
 • Hjortsjöskolan F-5
 • Hjortsjöskolans fritidshem, Vaggeryd
 • Klevshults förskola
 • Sörgårdsskolan
 • Östra skolan

Inriktningar

 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (1 plats totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (1 plats totalt)
 • Biologi (S) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (1 plats totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Kemi (G) (1 plats totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (1 plats totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturkunskap (G) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (1 plats totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska och engelska (T) (1 plats totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)