Partnerområde Kalmar kommun - Kalmarsund/Rockneby - förskola

Partnerområdet ligger i Kalmars norra del. Rockneby några mil norr om Kalmar och enheterna förskolan Björkenäs och förskolan Ögonstenen i norra centralorten.

Förskolan Rocknebys verksamheter finns på tre adresser och man arbetar i grupper med yngre barn (1-3 år) och äldre barn (3-5 år).

Förskolan Ögonstenens förskoleverksamheter finns på fyra adresser och även här arbetar man i grupper med yngre och äldre barn. Till förskolan Ögonstenen hör även öppen förskola och ob-omsorg. Ögonstenen är en mångkulturell förskola.

Förskolan Björkenäs finns på två adresser, Björkenäs och Ljusglimten. Även här arbetar man i grupper med yngre och äldre barn, men något mer åldershomogent.

Verksamhetsområden

 • F
 • F6
 • Spec

Kontaktperson

Cecilia Svensson

Skolenheter

 • Förskolan Björkenäs, Björkenäs, Kalmar
 • Förskolan Björkenäs, Ljusglimten, Kalmar
 • Förskolan Rockneby
 • Förskolan Ögonstenen, Kajaken, Kalmar
 • Förskolan Ögonstenen, Koltrasten, Kalmar
 • Förskolan Ögonstenen, Äventyret, Kalmar

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (1 plats totalt)