Partnerområde Alvesta kommun

Förskolor: Grimsgården, Kvarngården,Tallbacken, Lönashult / Regnbågen, Torsåsby / Pärlan, Fårakullen, Slätthög, Långagård, Ängagården, Skogsbacken , Grönkullen, Lekbacken Hjortsbergaskolan/Sjölyckan , Blommagård, Lunnagård, Aringsås, Lunnabacken

F-6 skolor: Skatelövsskolan, Prästängsskolan, Hjortsbergaskolan, Grönkullaskolan

F-9 skolor: Vislandaskolan, Mohedaskolan, Hagaskolan

Fritidshem på resp. grundskolor (ej Hagaskolan)

Särskola: Alvesta särskola

Allbo lärcenter: IM-program samt vuxenutbildningar

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • Spec
 • T

Kontaktperson

Helena Odelgård

Skolwebb

www.alvesta.se/Barn--Utbildning/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (10 platser totalt)
 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (6 platser totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (5 platser totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) HANTVERK (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • (LGYRU) Yrkeslärarutbildning, Uppdragsutb. (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (25 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (6 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (1 plats totalt)
 • Biologi (S) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (3 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (5 platser totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (5 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (5 platser totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (40 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (20 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (10 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (4 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (5 platser totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (6 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (5 platser totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (6 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (6 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (17 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)