Partnerområde Växjö kommun Västra

Partnerområde Västra ligger i sydvästra upp till nordvästra delen av Växjö kommun. Inom området finns allt från relativt små förskolor på landsbygden, till större förskolor, F-3 skolor och F-6 skolor till två stycken 7-9 skolor (Bergundaskolan och Lammhults skola) Vi erbjuder de flesta inriktningar för lärarstudenter inom verksamhetsområden förskola/förskoleklass/fritidshem, tidiga år och senare år. Alla enheter inom partnerområdet arbetar efter våra policydokument "barn behöver KÄRLEK, TID och GRÄNSER samt "barn och ungdomar lär i MÖTEN och SAMTAL varje dag.
Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.
Besök gärna vår hemsida: www.skolweb.vaxjo.se och klicka dig vidare till aktuell skola.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Anders Varga

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (3 platser totalt)
 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) BARN/FRITID (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (3 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (7 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (7 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (T) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (4 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (2 platser totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (4 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (5 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (T) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (3 platser totalt)
 • Kemi (S) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (8 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (2 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (2 platser totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (4 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (3 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (2 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (5 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (2 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)