Partnerområde Växjö Östra

Beskrivning....
ÖSTRA PARTNEROMRÅDET BESTÅR AV SKOLORNA:
Fagrabäck skolan 7-9

Högstorps skola F-6
Lillestadskolan F-6
Lillestad särskola
Östregårdskolan F-6 med musikprofil
Furuby F-6
Åryd F-6

FÖRSKOLORNA I OMRÅDET ÄR:
Högstorp förskola 7 avd
Stenholmen 4 avd
Äventyret 1 avd. Detta är en uteförskola
Fagrabäck förskola 5 avd
Alpgatans förskola 3 avd
Brände Udde förskola 2 avd och en utegrupp
Östregård förskola med musikprofil 3 avd
Furuby förskola
Åryds förskola
Bullerbyns förskola

Förskolorna på området är:
Högstorp förskola 7 avd.
Fagrabäck förskola 5 avd
Stenholmen 4 avd
Äventyret en uteförskola 1 avd
Alpgatans förskola 3 avd
Brände Udde 2 avd och en utegrupp
Östregård förskola med musikprofil 3 avd.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Ann-Louise Zakrisson

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (4 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (8 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (13 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (T) (2 platser totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (4 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (10 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (5 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (5 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (23 platser totalt)
 • LGFOD (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (4 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (8 platser totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (3 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (7 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (6 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)