Partnerområde Växjö Hovshaga/Hov

Norra området, förskolor i Växjö:

Junibacken, Pilbäcken, Slottet, Kometen, Villekulla, Björnen, Borggården, Gullvivan, Gustavslund, Hov och Hovshaga. Läs om dem på deras respektive webbsidor på www.vaxjo.se Busbacken och Sjöborgsvägen. I Dädesjö finns Staffansgården. I Rottne finns Fantasia och Kullen och i Tolg har vi Gläntans förskola.

Norra området, skolor i Växjö:
Pilbäckskolan, F-6 skola. Gustavslundskolan, F-6 skola. Östra Lugnets skola, F-6 skola.
Hovshagaskolan F-6 och vår 7-9 skola, Norregårdskolan. I Braås har vi en F-9 skola och i Dädesjö en skola F-3. I ROttne har vi Söraby skola som är en F-6 och I Tolg en F-6-skola. Läs om dem på deras respektive webbsidor på www.vaxjo.se

Till alla våra förskolor och skolor är det bra bussförbindelser från centrum och Teleborg.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Ulla Arnby

Skolwebb

www.skolweb.vaxjo.se

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (12 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (2 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (8 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (20 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (3 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (T) (2 platser totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (4 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (4 platser totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (2 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (2 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (T) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (6 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (10 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (4 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (T) (4 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (4 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (4 platser totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (3 platser totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (4 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (4 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (5 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (8 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (4 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)