Partnerområde Älmhults kommun

Är du intresserad av VFU i Älmhults kommun?

I Älmhults kommun är det viktigt att studenter och blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande VFU. Här får du chansen att vara med i kommunens skolutveckling genom att bidra med dina idéer och tankar.
Älmhults kommun – en kommun i stark utvecklingsfas
I Älmhults kommun finns ambition, vilja och mod att växa och utvecklas. Här andas hopp och framtidstro. I Älmhult finns världsföretaget IKEA med sina 14 bolag och 4 500 anställda, vilket ger kommunen en särprägel. Älmhults kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas, det är många som flyttar till oss och det är viktigt att kommunen kan erbjuda bra skolor.

Skolan högt prioriterad
Skolan är högt prioriterad i kommunen och målet ambitiöst. Älmhult ska sträva efter att kunna erbjuda Sveriges bästa skola – ett mål som ställer höga krav. Vi ska ha full måluppfyllelse och alla elever ska nå målen i kursplanerna inom samtliga ämnen. Det är också viktigt att både elever och lärare känner sig trygga och trivs i våra skolor. Det är grundläggande för lärandet.

Väl utvecklad VFU-verksamhet
Älmhults kommun har en väl utvecklad VFU-verksamhet från förskola till gymnasium.
Vi erbjuder praktikplatser på förskolor med uteprofil, montessoripedagogik och inspiration av Reggio Emilia. Grundskolan arbetar bland annat med att utveckla det entreprenöriella lärandet, allt för att stärka elevens självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan.
Haganäsgymnasiet har ett stort urval av program. Programmen genomsyras av skolans profiler internationalisering, entreprenörskap samt hälsa och livsstil. Vuxenutbildningen arbetar flexibelt och med kvalité, allt för att möta de studerandes utbildningsbehov.

VFU-handledare
Här i kommunen kommer du att tilldelas en VFU-handledare som har huvudansvaret för dig
under din VFU. På förskolan eller skolan sker arbetet i arbetslagsform vilket innebär att du kan samverka med olika personer under din VFU-period.

Att tänka på innan du börjar
Innan du börjar din första VFU-period ska du ordna ett registerutdrag ut brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas till rektor, förskolechef eller din handledare.
Om du har frågor eller funderingar vänd dig till någon av våra samordnare av VFU. Namn och telefonnummer hittar du på kommunens webbsida: http://www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/vfulararutbildning.4.40681f1210df538087680007915.html

Välkommen till din VFU i Älmhults kommun!
Anna Rix-Grönvall
Administrativ chef

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • Spec
 • T

Kontaktperson

Anna Rix-Grönvall

Skolwebb

www.almhult.se/toppmeny/barnutbildning/vfulararutbildning.4.40681f1210df538087680007915.html

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (2 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (8 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (2 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Geografi (S) (2 platser totalt)
 • Historia (G) (4 platser totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (6 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (10 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturkunskap (G) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (S) (3 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (1 plats totalt)
 • Spanska (G) (3 platser totalt)
 • Svenska (G) (3 platser totalt)
 • Svenska (S) (4 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (3 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (10 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (1 plats totalt)