Partnerområde Nybro kommun

Under din tid som lärarstudent i Nybro vill vi att du ska se dig som en viktig medarbetare och blivande kollega till oss. När du är hos oss är det vår uppgift att visa på och ge möjligheter till utvecklande samtal med erfarna pedagoger och med barn och ungdomar i olika åldrar.

Som student har man ofta höga förväntningar på sin VFU. Vi ska göra vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar. Samtidigt har vi förväntningar på dig. Vi vill att du ska ta initiativ, tänka flexibelt och mångsidigt och på olika sätt medverka i din och verksamhetens utveckling. Vi vill att du ska se oss som blivande kolleger - det gör vi med dig.

Välkommen till oss i Nybro!

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • T

Kontaktperson

Ulrica Johansson Åleheim

Skolwebb

www.nybro.se/start.htm

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (5 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (2 platser totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) HANTVERK (1 plats totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) OMVÅRDNAD (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (3 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (3 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (3 platser totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (2 platser totalt)
 • Franska (G) (3 platser totalt)
 • Franska (S) (2 platser totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fritidshem (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Fysik (G) (5 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (15 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (VI-profil) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (4 platser totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Kemi (G) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (7 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (3 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (3 platser totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (7 platser totalt)
 • Svenska (S) (7 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (3 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (3 platser totalt)
 • Tyska (S) (2 platser totalt)