Partnerområde Tingsryd kommun

Förskole- och skolverksamheten i Tingsryds kommun är indelad i fem rektorsområden (Ro) och samlade under en nämnd, Barn- och utbildningsnämnden.

Ro 1 består av verksamhet från förskola till åk 9 i Tingsryd och till åk 3 i Konga. I Tingsryd finns även grundsärskola.
Ro 2 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Ryd och till åk 6 i Urshult. I Ryd finns förberedelseklass för nyanlända elever.
Ro 3 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Linneryd och förskolan Bullerbyn i Rävemåla.
Ro 4 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Väckelsång.
Ro 5 består av gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Elevhälsan är den kommunövergripande organisationen för barn/elever i behov av särskilt stöd. På varje rektorsområde finns det ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger som tillhör Elevhälsan. Det finns också specialpedagoger, skolpsykolog, särskoleansvarig och samordnare som är placerade centralt och har ett kommunövergripande uppdrag inom Elevhälsan.

Samtliga skolor är organiserade i arbetslag. Vilket innebär att du som student kommer att ingå i ett arbetslag under din VFU, där är alla delaktiga och har intresse av att stötta dig i din utbildning. Du får dessutom en personlig VFU-handledare. Hon/han kommer tillsammans med dig att ta ett huvudansvar för din VFU. Majoriteten av våra VFU-handledare har genomgått handledarutbildning vid Linnéuniversitetet.
Alla våra skolor och förskolor i kommunen har iPads, bärbara datorer samt smartboards. Våra elever på högstadiet och gymnasiet har en personlig Chrome book.

Förskollärarna och förskolecheferna ingår i ett nätverk med tre andra kommuner (Älmhult, Osby och Sölvesborg)
Förskoleklassens pedagoger samverkar i ett nätverk som träffas två gånger per termin. Likaså finns ett nätverk för lärare i fritidshem.
Samtliga grundskoleenheter samt gymnasieskolan har förstelärare i verksamheten.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Särskilda upplysningar

När du kommer till Tingsryds kommun är du välkommen att äta gratis skollunch med din barn-/elevgrupp.

Busskommunikationerna mellan Växjö och Tingsryds kommun är god med täta morgon och eftermiddagsturer. Vi ger dig ersättning upp till 1 000 kr/VFU period för resorna till och från din förskola/skola. Reseersättningsblankett finns på kommunens hemsida.

Kontaktperson

Linda Wågström

Skolwebb

www.tingsryd.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GRUNDSKOLANS SENARE ÅR (5 platser totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (4 platser totalt)
 • (LALPY) Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan inom MA, DA, TE, eller NV (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (2 platser totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (6 platser totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (4 platser totalt)
 • (LGLYY) Yrkeslärarutbildning (G) TEKNIK (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (10 platser totalt)
 • 4-6 (VI-profil) (10 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (7 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (7 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (3 platser totalt)
 • Biologi (S) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (3 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (3 platser totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (4 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (10 platser totalt)
 • Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Fysik (S) (2 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (6 platser totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (6 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (6 platser totalt)
 • Geografi (G) (2 platser totalt)
 • Geografi (S) (2 platser totalt)
 • Historia (G) (2 platser totalt)
 • Historia (S) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (2 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (3 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (3 platser totalt)
 • Kemi (G) (1 plats totalt)
 • Kemi (S) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (6 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (3 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (3 platser totalt)
 • Naturkunskap (G) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (4 platser totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (4 platser totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (2 platser totalt)
 • Religion (S) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (2 platser totalt)
 • Samhällskunskap (S) (4 platser totalt)
 • SO-ämnen (S) (4 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (10 platser totalt)
 • Spanska (G) (2 platser totalt)
 • Spanska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (2 platser totalt)
 • Svenska (S) (3 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (7 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (11 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (3 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (2 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (S) (2 platser totalt)
 • Tyska (G) (2 platser totalt)
 • Tyska (S) (2 platser totalt)