Partnerområde Ljungby Åbyområdet

Beskrivning.....

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Anna Wååg

Skolwebb

www.ljungby.se/cms/site.asp?p=1612

Skolenheter

Inriktningar

 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLPY) Lärarexamen med inr mot fritidshem, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (2 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (3 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Svenska (G) (2 platser totalt)
 • Svenska (S) (3 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (3 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)