Partnerområde Lessebo kommun

Kunskapandet, lärandet går som en röd tråd genom vår verksamhet. Vårt uppdrag är tydligt, att göra barn, ungdomar och vuxna redo för framtiden!

En bra skola är grunden för ett samhälle. Därför är det viktigt för oss att skapa en skola där barn och ungdomar kan växa och utvecklas. I våra skolor har vi en hög andel välutbildade lärare vilket borgar för en bra kvalitet på vår utbildning.

I kommunen finns det förskolor i Hovmantorp, Lessebo, Skruv och Kosta samt en öppen förskola på familjecentralen i Lessebo.

Det finns F-6 skolor i samtliga tätorter i kommunen.

Årskurs 7-9 finns på Bikupan i Lessebo.

Kulturskolan ger barn och ungdomar i Lessebo kommun möjlighet att utveckla och fördjupa olika konstnärliga uttryckssätt.

I Lessebo kommun har vi som mål att ge barn och elever i förskola och grundskola en teater eller musikupplevelse per år.


Du som student placeras i ett arbetslag, men har också en personligt ansvarig VFU-lärare som tillsammans med dig planerar din utbildning.

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Cecilia Stavert

Skolwebb

www.lessebo.se/

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Fristående inriktningar med VFU (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (2 platser totalt)
 • (LGL2Y) Lärarprogram på heltid/distans med inr. mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (2 platser totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (6 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (6 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Bild och musik som verktyg (F, förskoleverksamhet) (1 plats totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (3 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (2 platser totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (5 platser totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (4 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (8 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (3 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (8 platser totalt)
 • Svenska (S) (2 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (4 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)