Partnerområde Markaryd

I Markaryds kommun finns:
Förskolor

Junibacken, Traryd

Tranan, Strömsnäsbruk med friliggande avdelningarna
Bofinken
Lönneberga
Ekorren

Förskolan Markaryd fördelad på:
Karlavagnen
Järven
Hoppetossa
Hasselmusen
Galaxen

Grundskolor
Traryd skola F - 5
Strömsnässkolan F - 9
Timsfors skola F - 5
Hagaskolanskolan F - 4
Höjdenskolan 4 - 6
Huneskolan 7 - 9

Gymnasieskola och vuxenutbildning:
Kunskapscentrum Markaryd (KCM)

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • S3
 • T

Kontaktperson

Ulla-Britt Seveborn

Skolwebb

www.markaryd.se/m4n?oid=714&_locale=1

Skolenheter

Inriktningar

 • Övriga inriktningar (för stud. antagna till programalternativet LLB60) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning grundskolans senare år (2 platser totalt)
 • (LGKPU) Kompletterande pedagogisk utbildning-inriktning mot gymnasieskolan (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (20 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (2 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (3 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (3 platser totalt)
 • Engelska (S) (2 platser totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Franska (S) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (1 plats totalt)
 • Fritidshem (FRI) (20 platser totalt)
 • Fysik (S) (2 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola (distans) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (20 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (1 plats totalt)
 • Geografi (S) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Historia (S) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (3 platser totalt)
 • Idrott och hälsa (T) (2 platser totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (2 platser totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (3 platser totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (2 platser totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • Samhällskunskap (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (2 platser totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (3 platser totalt)
 • Svenska (S) (3 platser totalt)
 • Svenska och engelska (T) (4 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (2 platser totalt)
 • Svenska och SO (T) (2 platser totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)