Partnerområde Emmaboda kommun

Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre residensstäder; Kalmar, Växjö och Karlskrona. I kommunen bor cirka 9000 invånare. Emmaboda, Lindås, Långasjö, Vissefjärda, Broakulla, Åfors, Eriksmåla och Boda Glasbruk är kommunens största orter.

För barnfamiljer erbjuder kommunen allt från förskola med olika pedagogiska inriktningar och nattis till gymnasium. Här finns också ett rikt föreningsliv med aktiviteter för så väl barn som vuxna. Vi har ett aktivt näringsliv inom exempelvis trä- och tillverkningsindustri.

Läs mer om Emmaboda kommun på www.emmaboda.se

Verksamhetsområden

 • 4-6
 • F
 • F6
 • FKL-3
 • FRI
 • G
 • G3
 • S
 • T

Kontaktperson

Annika Holmquist

Skolwebb

www.emmaboda.se/BN/bildindex.htm

Skolenheter

Inriktningar

 • (FRISTINR) Kompl. inriktning i Matematik och Svenska, tidiga år(2MD150) (1 plats totalt)
 • (LAAUY) Lärarexamen för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan, HELTID MOT GYMNASIESKOLAN (1 plats totalt)
 • (LGLFY) Lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass (1 plats totalt)
 • (LGYRK) Yrkeslärarutbildning (G) (1 plats totalt)
 • 4-6 (4-6) (10 platser totalt)
 • Barns lek, lärande och utveckling (F) (1 plats totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, fritidsverksamhet) (3 platser totalt)
 • Barns och ungas lärande, lek och fritid (F, förskoleverksamhet) (3 platser totalt)
 • Bild / bilddidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Bild / bilddidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Biologi (G) (2 platser totalt)
 • Engelska (G) (1 plats totalt)
 • Engelska (S) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (F) (1 plats totalt)
 • Estetisk inr. m. Bild & musik som verktyg (T) (1 plats totalt)
 • Estetisk inriktning (T) (1 plats totalt)
 • Franska (G) (1 plats totalt)
 • Fritidens ledarskap för barn och unga (3 platser totalt)
 • Fritidshem (FRI) (10 platser totalt)
 • Förskola (deltid) (1 plats totalt)
 • Förskola 1-5 (F) (10 platser totalt)
 • Förskoleklass - åk 3 (FKL-3) (10 platser totalt)
 • Geografi (G) (1 plats totalt)
 • Historia (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (G) (1 plats totalt)
 • Idrott och hälsa (S) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (F, fritidsverksamhet) (1 plats totalt)
 • Idrott, hälsa och natur (T) (1 plats totalt)
 • Lek, lärande och utveckling i förskolan (F) (5 platser totalt)
 • Matematik / Fysik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Matematik / matematikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (G) (1 plats totalt)
 • Musik / musikdidaktik (S) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik (T) (1 plats totalt)
 • Naturvetenskap och teknik med matematik (T) (1 plats totalt)
 • Psykologi (G) (1 plats totalt)
 • Religion (G) (1 plats totalt)
 • Religion (S) (3 platser totalt)
 • Samhällskunskap (G) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (S) (1 plats totalt)
 • SO-ämnen (T) (2 platser totalt)
 • Spanska (G) (1 plats totalt)
 • Spanska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska (G) (1 plats totalt)
 • Svenska (S) (1 plats totalt)
 • Svenska och engelska (T) (2 platser totalt)
 • Svenska och matematik (T) (1 plats totalt)
 • Svenska och SO (T) (1 plats totalt)
 • Svenska som andraspråk (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (G) (1 plats totalt)
 • Tyska (S) (1 plats totalt)